גידולי שדה

גידולי שדה

ענף גידולי השדה “נולד” יחד עם הקיבוץ והיווה אחד ממקורות הפרנסה העיקריים של הקיבוץ הצעיר. בשנים הראשונות התבססו הגידולים על חיטה ובקיה לגרעינים שנקצרו על ידי קומביין “שלנו”, סלק סוכר ועוד.

בהמשך נוספו גידולי הכותנה שהיו לאורך שנים עמוד השדרה של הענף. עם עליית מחירי המים הפך גידול הכותנה בארץ לכדאי פחות ופחות וברבות השנים תפסו את מקום הכותנה גידולים כמו שום ובצל המתחלקים ביניהם בהתאם לחלוקת המים השנתית.

סך כל השטחים המעובדים עומד היום על 2,370 דונם כאשר רק 320 דונם מתוכם לא מושקים.

השטחים מושקים בעזרת 2 קוונועים מחוגיים, קוונוע אחד חזיתי וכן על ידי טפטוף.

את העיבודים מבצעים עובדי הענף באופן עצמאי בעזרת שלושה טרקטורים ובאמצעות כלים נוספים כמו מחרשה, קלטרת כבדה, דיסקוס וארגז מחליק

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן